Abenduaren 1etik indarrean dago langileen baja eta alta medikoen sistema berriaren araudia. Medikuak baja ematen duenean, baja-agirian zehaztu behar du bere ustetan zenbat denbora iraungo duen bajak.

Irakurri...

Lanaldiari buruzko Europar Batasuneko epaia 2015eko irailaren 10ekoa.

Irakurri...

Langileen lanaldia egunero kontrolatzeko betekizunaz salbuesten dira enpresak, baina lanaldi partzial edo aparteko orduen kontrolerako bai exijitzen duela.

Irakurri...

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak aldi baterako kontratazioa asaldatu egin du Espainiako erresuman.

Irakurri...