Gaiak gure formazio kuadernoa da. Kuaderno hauek monografikoak dira eta ez dute aldizkakotasun zehatzik.eta.