Lanaldi partzialeko laneko erretiro-pentsioa kalkulatzeko garaian dagoen ezberdintasunik eza adierazten du Auzitegi Konstituzionalak (AK), % 75ean lanpostu hauek betetzen dituzten "Emakumearentzat diskriminatzailea" dela iritzita.

 

pension jornada parcial

 

Lanaldi partzialeko laneko erretiro-pentsioa kalkulatzeko garaian dagoen ezberdintasunik eza adierazten du Auzitegi Konstituzionalak (AK), % 75ean lanpostu hauek betetzen dituzten "Emakumearentzat diskriminatzailea" dela iritzita.

Epaiaren arabera, pentsioa kobratzeko lanaldi partzialeko kontratuaren erregulazioa langileekin "inkonstituzionala, baliogabea eta diskriminatzailea" da, eta, batez ere, lanaldi partzialeko lanak egiten dituztenen % 75a diren  emakumeekin.

Konstituzioaren aurkakoa da Konstituzioaren 14. artikulua ez duelako errespetatzen: "Berdinak gara legearen aurrean, ezin da inolako bereizkeriarik egin jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi edo beste edozein baldintza pertsonal edo sozialengatik".

 

Lanaldi oso baten pentsioa

Erretiro-pentsiorako, alde batetik, erretiroa hartzeko adina hartzen da kontuan, eta, bestetik, erretiroa hartuko duten pertsonen oinarri arautzailea. Azken adierazle hori, soldata gordinarekin bat datozen kotizazioaren azken 22 urteetako kotizazio-oinarrietatik abiatuta kalkulatzen da. Behin lehen zifra hori lortuta, Gizarte Segurantzak kotizatutako urteak aztertzen ditu langileari zenbat dagokion ikusteko, zenbat eta urte gehiago kotizatu orduan eta portzentaje handiagoa dagokio eta ondorioz, pentsio handiagoa, 15 urte bakarrik kotizatu baditu % 50etik abiatuko da eta urteak gehitu hala portzentaje hori % 100 arte igoko da.

 

Lanaldi partzialeko erretiroa

Lanaldi partzialean lan egin duten pertsonei, erretiro partziala kalkulatzeko, baldintzatzaile bikoitza aplikatzen zaie: Konstituzionalak baliogabea eta diskriminatzailetzat jo duena. Orain arte, lanaldi partzialeko zerbitzuak eskaini zituenari, pentsioaren kalkuluan, murrizpen bikoitza aplikatzen zitzaion: pentsioaren oinarri arautzailean (lanaldi partzialean egoteagatik gutxiago kobratzen dute, beraz, kotizazio oinarria hartzerakoan hori kontutan hartzen da) eta kotizatutako epealdiaren kalkuluan (jubilazioari begira,langile batek lanaldi partzialean lan egindako urtebete ez zen kotizatutako urtebete).

Konstituzionalaren epaia bigarren murrizketa hori da. Oinarri arautzailearen murrizketa gehigarria, "Partzialtasun-koefiziente" batetik eratorritako portzentajearen arabera, emakume langileengan batez ere eragiten duen kotizatutako egunen kopurua murrizten duena.

Zeharkako diskriminazioa dago, hemendik aurrera kalkulatzeko moduak ezin du baldintzatzaile bikoitz hori izan. Kotizazio-denbora zehazteko erabiltzen den koefizientea ezabatu da. Lan egindako urte bat kotizatutako urte bat izango da eta berdin izango da lanaldia partziala edo osoa izan den.

 

Atzeraeraginik gabekoa

Praktikari dagokionez, Konstituzio-auzitegiaren epai honek ez du atzeraeraginezko izaerarik, hau da, ez die eragiten pentsioa kobratzen ari direnei lanaldi partzialean kotizatu ostean, ezta eskubidea aitortuta izan eta laster kobratzen hasiko direnei ere. Ezta lanaldiaren bi heren lan egin zutenei ere, koefizientearekin, kotizazio egun osoa onartuta dutelako. Edo pentsioak Gizarte Segurantzaren gutxieneko errentaren azpitik kobratzen dituzten pertsonak, gutxieneko pentsio-konpromisoa dutelako.

Ez dezagun ahaztu Konstituzionalaren epaia berehala aplikatzen hasi behar dela, eta Gizarte Segurantzak iragarri zuen sistema informatikoak aldatuko dituela, erretiro partziala hartzen duten erretiratuei pentsioak ordaintzen hasteko.

Epai hori oraindik oso berria da, eta egia izan arren Gizarte Segurantzak epaia berehala ezarriko duela iragarri duela, oraindik ez dugu aldaketa egingo den epe eta moduei buruzko informazio nahikorik.

Informatzen jarraituko dugu.

 

ESKinforma irakurri

 

Palestinarekin elkartasuna

Afiliazioa sindikatua