Gizardatz, Esku-hartze Sozialeko Hitzarmen Kolektiborako akordioa eragozten ari da, eta hura osatzen duten erakundeetako batzuk akordiorako edozein hurbilketa eragozten ari dira.

 

 

« Gizardatzen proposamen ekonomikoaren ondorioz  langileek dirua galtzen  dute urtero »

 

LABentzat eta ESKrentzat Gizardatzek eta Geroanek sortutako egoera oso larria da. Beste behin, edozein erantzukizun saihestu dute eta sindikatuei errua egotzi nahi diete. Nazkatuta gaude eztabaida zikindu eta manipulatzen duten komunikatuekin.

Eztabaida garrantzitsuei aurre egiteko eta aurrera egiteko asmoz, LABek eta ESK-k agiri hau argitaratzen dugu:

Abenduan aukera bat galdu zen, horretan bat gatoz Gizardatzekin. Argi gera dadin, Gizardatzek gure proposamena errefusatu zuen. Proposamen horrek Gizardatzek berak proposatutako igoeraren ehunekoa eta urteko banaketa onartzen zituen. Desadostasuna, 2022ak sortutako zorra nola ordaintzean zegoen. Proposatu genien zor horren ordainketa, 2.000 €ingurukoa (2.kategoria), haiek nahi zutenean egin ahal izatea, baita 2026an ere. Ezezkoa eman zuten, horrek erakundeen bideragarritasun ekonomikoa arriskuan jar-tzen zuela argudiatuta. Gezurretan ari ziren.

2024ko hilabete hauetan, langileekin batzarretan hitz egiteaz gain, bilerak izan ditugu erakunde askotako zuzendaritzekin, eta baita  administrazio publikoetako arduradunekin ere. Eztabaida sosegatua irekitzea zen asmoa, eta inplikatutako eragile guztiei beharrezko erantzukizuna eskatzea akordio bat bilatzeko.

 

Elizarekin topo egin dugu

Gizardatzek, martxoaren 14ko barne batzarrean, eztabaida hori eta akordiorako edozein aukera dinamizatu zituen. Batzar horretan, Elizaren aldeko erakundeek blokean bozkatu zuten, akordiorako eduki nahikoak zituen proposamena geldiarazteko. Horixe da Gizardatzen egungo errealitatea, komunikatu manipulatzaile baten bidez ezkutatu nahi izan den errealitatea.

Hona hemen Gizardatzeko Zuzendaritza Batzordeak martxoaren 14ko batzarrean defendatu eta batzarrak baztertu zuen proposamen ekonomikoa:

Hitzarmenaren indarraldia: 2022- 2025

 • 2022 0 %
 • 2023 3,1%
 • 2024ko urtarrila % 5
 • 2024ko abendua % 1,4
 • 2025eko urtarrila % 6
 • 2025eko abendua %  4
 • + 2026an ordainduko litzatekeen igoera % 3koa da.


Martxoaren 18an, Hitzarmenaren Negoziazio Mahaia berriro bildu zen. Bilera horretan, Gizardatzek 2027ko abendura arte luzatuko den hitzarmen baten proposamena aurkeztu zuen, hots, hitzarmenaren urte bakoitzeko, langileak dirua galtzea eragiten duen proposamen ekonomiko bat. Proposamen guztiz probokatzailea da, eta akordiorako edozein aukera dinamizatu nahi du. Argi dago ez sinatzearen aldeko apustua egiten duten erakundeak nagusitzen ari direla Gizardatzen.
 

« Sektorearentzat  oso beharrezkoa den Hitzarmen Kolektiboa  lortzeko akordioaren aldeko apustu garbia egiten dugu »


LAB eta ESK akordioaren alde gaude

Egoera honen aurrean, LABek eta ESK-k akordioaren eta sektorearentzat oso beharrezkoa den hitzarmen kolektiboaren aldeko apustu garbia egiten dugu. Patronalaren arduragabekeria larria izan arren, merezi dugun Hitzarmena lortuko dugu.

LABek eta ESK-k dugun erantzukizunetik:

 • Gaur langileei helarazi diegun proposamena, idatziz helaraziko diegu ere Gizardatzeko Zuzendaritza Batzordeko talde negoziatzaileari eta Gizardatz osatzen duten erakundeei, eta proposamen berriaz duten iritzia jasotzea nahiko genuke.

 • Batzarrak deituko ditugu lantokietan, eta baita sektoreko langileen batzar orokorrak ere.

 • Lan Harremanen Kontseiluaren bidez Gizardatzi eta zuzenean erakunde bakoitzari, administrazio publikoetatik jasotako finantzaketari buruzko benetako datuak eskatuko dizkiegu. Gardentasun-ariketa hori beharrezkoa da, eta orain arte Gizardatzek ez du egin.

 • Mobilizazioak, kaleko okupazioak eta grebak deituko ditugu apirilean, egoera horren arduradunei (Gizardatz eta administrazio publikoak) galderak egiteko. Apirileko lehen astean argitaratuko ditugu mobilizazioetako egunak.

 

Langileei deialdia

Sektoreko langile guztiei dei egiten diegu batzarretan eta mobilizazioetan parte har dezaten. Sektoreko lana aitortzea dago jokoan, lan hori funtsezko zerbitzu publikoa baita gizarte honentzat.

LABentzat eta ESK-rentzat, akordioaren eta negoziazioaren aldeko apustua argia da. Publiko egiten dugun proposamen honek, akordioa lortzeko eta Hitzarmen Kolektiboa sinatzeko asmoa du, alegia, akordio-proposamen bat da.

 


 

LABen eta ESKren proposamena Bizkaiko Esku-hartze Sozialeko Hitzarmen Kolektiborako

[ Barkatu euskaraz ez egoteagatik ]

 

 Hitzarmenaren indarraldia 

2022-2025

 

 Proposamen ekonomikoa 

 • Subida salarial del 23%
 • 2022 0%
 • 2023 3,1%
 • 2024 enero 5%
 • 2024 diciembre 1%
 • 2025 enero 5,5%
 • 2025 diciembre 3% (garantia minima del IPC de 2024 +5,5%)
 • * 2026 5,4% (garantia minima del IPC del 2025 + 3,4%)
 • Revision garantia minima global: (Ipc 2022+IPC 2023+Ipc 2024+Ipc2025) + 1%

 

 Jardute eremua 

Se establece expresamente que las entidades cuya actividad principal se encuentra relacionada con la cooperación al desarrollo serán afectadas por este convenio sólo si las mismas lo solicitan por escrito.

 

 Arrisku psikosozialak 

Inclusión en la planificación y evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo.

Periodicidad cuatrianual (salvo cambios en la configuración del servicio que hagan necesaria una nueva evaluación) Metodología de evaluación con participación de la RLPT.

El “Burn Out” se incluira en las revisiones médicas.

A petición de los equipos de trabajo Supervisión externa de casos para evitar el Burn out.

 

1.2 Especiales necesidades de protección.

Las organizaciones y las personas trabajadoras sujetas al presente convenio cumplirán en su integridad con lo recogido en la LPRL y el resto de normativa reguladora de esta materia.

Las entidades deberán realizar una Evaluación de cada puesto de trabajo, y en especial de los riesgos psicosociales detectados en cada servicio y puesto concretos, así de los riesgos por agresión que pudiera haber. Esta evaluación atenderá a dos criterios:

 1. Por Centro o Servicio teniendo en cuenta:

  • Los espacios de trabajo (salida de emergencia, iluminación, distribución adecuada, pasillos, etc.).

  • Los aspectos organizativos y características de la tarea (trabajo en solitario, medidas de seguridad, ...).

  • Las incidencias previas habidas.

  • Características de las personas receptoras de las intervenciones.

  • Centros de alta Intensidad.

  • Servicios de 24 horas/365dias.

   El resultado de la Evaluación determinará la intensidad del riesgo de los Centros/Servicios y modificarán los protocolos de intervención.

   Para aquellos que sean calificados de Riesgo Alto o calificados de especial necesidad de protección, las entidades deberán adoptar medidas de protección y medidas conducentes de manera preventiva (de seguridad activa, de seguridad pasiva y directas para la evitación de agresiones físicas o psicológicas).

   Se califican ya como Centros/Servicios de Riesgo Alto, los vinculados al Sistema de acogimiento residencial de menores en situación de desprotección de Bizkaia, A excepción del programa básico y el programa de urgencia, es decir: “Programa Especializado de Atención a Adolescentes”,” Programa de Preparación a la Emancipación”, “Programa de Emancipación” y “Programa de Atención a niños, niñas adolescentes con graves discapacidades”.

   Así mismo, las representantes de los y las trabajadoras, y las organizaciones del sector de Intervención social, en comisión, se comprometen a elaborar un informe durante el 2025, informe que servirá de base para el estudio de la inclusión de los Centros Residenciales de Alta intensidad, Servicios de 24horas/365dias, Centros de terapeuticos. Centro de Acogida y Albergues para personas sin hogar y Centros Residenciales de poblacion ex-reclusa. en la definición de Centro/Servicios de Alto Riesgo a los nombrados en el siguiente Convenio Colectivo.

 2. Por la tipología de la intervención con las personas usuarias, en los diferentes Centros/Servicios, teniendo en cuenta:

  • Las funciones y tareas específicas del puesto de trabajo (relación directa/indirecta, medidas directas complejas con las personas usuarias, exposición en conflictos, etc.).

  • El perfil y contexto de las personas usuarias en el momento de la intervención.

El resultado de la Evaluación determinará la intensidad de la necesidad especial de proteccion de esas intervenciones.

Para aquellas que sean calificadas de Riesgo Alto o calificados de Especial Necesidad de Protección, las entidades deberán adoptar medidas de protección y medidas conducentes de manera preventiva (de seguridad activa, de seguridad pasiva y directas para la evitación de agresiones físicas o psicológicas).

Se califican ya como Intervenciones con especiales Necesidades de protección y de Riesgo Alto, las intervenciones siguientes que se desempeñen en los centros/servicios vinculados al sistema de acogimiento residencial de menores en situación de desprotección de Bizkaia antes mencionados: “acompañamientos en situaciones de crisis”, “traslados no deseados de centro/servicio”, “contactos complejos con familiares”, “actuaciones necesarias de inmovilización física”, “comunicaciones conflictivas a los usuarios”.

Así mismo, las representantes de los y las trabajadoras, y las organizaciones del sector de Intervención social, en comisión, se comprometen a elaborar un informe durante el 2025, informe que servirá de base para el estudio de la inclusión de las intervenciones siguientes; “acompañamientos a hogares, pensiones o servicios residenciales”, “expulsiones de recursos”, “ingresos involuntarios” ,“acompañamientos a tratamientos, medicos no deseadeos”, “acompañamientos potencialmente extresantes como procesos judiciales” y “acompañamientos a puntos de encuentro potencialmente extresantes”, entre las intervenciones de Alto Riesgo nombrados en el siguiente Convenio Colectivo.

En todas estas situaciones de Riesgo Alto o calificados de Especial Necesidad de Protección a fin de evitar riesgos psicosociales y/o agresiones a las personas trabajadoras y/o personas usuarias la intervención se realizará utilizando la pareja educativa como unidad estándar de intervención, nunca en solitario.

Éstas evaluaciones, y todo su desarrollo y aplicación, deberá ser acordada con la RLPT.

 

 Haurdunaldiko bajarako hobekuntzak 

Toda organización y/o empresa realizará una valoración específica de los puestos de trabajo para evitar el riesgo y adoptar cuantas medidas preventivas sean necesarias. Las incidencias recogidas y/o detectadas en los puestos de trabajo, y también servicios o puestos de trabajo de nueva creación con similares características, servirán para adoptar cuantas medidas preventivas sean necesarias.

La evaluación de los riesgos deberá incluir la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, valorando siempre el riesgo existente de agresiones abdominales o estrés psicosocial.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de esas trabajadoras, y/o en el caso de que la trabajadora tuviera funciones de atención directa en los Centros/servicios de Riesgo Alto o calificados de Especial Necesidad de Protección, la entidad en el mismo momento de la comunicación, adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. De no ser posible, la trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente, exento de riesgos a estos efectos. Si dicho cambio de puesto o función no fuera posible, la entidad lo pondrá en conocimiento de la mutua colaboradora con quien tuviera concertada la cobertura de las contingencias profesionales a fin de que se reconozca la situación de riesgo en el embarazo, así como facilitará la documentación necesaria a la trabajadora embarazada a fin de que pueda obtener la prestación económica por riesgo durante el embarazo.

La entidad deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relacion de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

 

 Erreformaren aurkako artikuluak 

Las entidades no podrán usar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, prevista en el articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores, para atender a oscilaciones ordinarias, dentro de la actividad habitual, tales como excedencias, permisos,vacaciones o las situaciones de incapacidad temporal de sus personas trabajadoras.

 

 Lanaldia 

La jornada máxima anual se establece en 1.592 horas.

 

 IT osagarria 

Complemento del 100% de las IT por contingencias comunes desde el primer día durante los 12 primeros meses. Entrada en vigor a partir de la publicación del Convenio.

 

 Ordezkapenak 

 • Se Sustituirán desde el primer día las ausencias en los supuesto que resulte imprescindible para garantizar los requisitos (ratios) de personal exigidos por la normativa, concurso publico, concierto o convenio de colaboración, que resulte de aplicación o para garantizar la correcta prestación del servicio.

 • Cuando en los Centros /Servicios con Especiales Necesidades de Protección y con Intervenciones con Especiales necesidades de Protección, se produzca un caso previsto de ausencia justificada al puesto de trabajo y el cual se haya comunicado con quince dias de antelación, serán sustituidas desde el primer día.

 • Así mismo, cuando en estos mismos centros/servicios con especiales Necesidades de protección y con intervenciones con especiales necesidades de protección, se produzca una ausencia justificada al puesto de trabajo no prevista, la sustitución se efectuara lo mas rápido posible y nunca mas allá de siete días desde la comunicación de la ausencia. En estos casos, si no se procede a la la sustitución en los plazos previstos, la entidad deberá acreditar y comunicar a la RLT los motivos que han imposibilitado dicha sustitución.

 • El resto de casos previstos de ausencias justificadas que se comuniquen con quince días de antelacion, las entidades deberan sustituilarlas cuando asi lo requiera el correcto funcionamiento del servicio.

 Enpleguaren egonkortasuna 

Medidas para personas mayores de 60 años:

Reduccion de 7 horas de jornada maxima anual por cada trienio de antigüedad hasta un maximo de cinco trienios (35 horas) destinada a personas trabajaddoras que hayan cumplido 60 años y lleven 10 años o mas de antigüedad en en puesto de trabajo incluido en el ambito funcional del Convenio. La reduccion podra aplicarse directamente sobre el calendario laboral, o acumularse en jornadas completas, de comun acuerdo con la entidad.

Adaptacion del puesto si fuera posible.

Preferencia en la eleccion de turno de trabajo, cuando sea posible.

 

Jornadas parciales:

Las partes firmantes convienen en la voluntad de erradicar situaciones de precariedad derivadas de la contratacion a tiempo parcial inferiores a 20 horas semanales u 84 mensuales, como forma de garantizar una vida digna a las personas trabajadoras del sector entidadcentro de trabajo.

En consecuencia, las partes firmantes acuerdan que las contrataciones a tiempo parcial, que se realicen desde la firma de este convenio colectivo, tendran una jornada ordinaria de trabajo no inferior a 20 horas semanales u 84 horas semanales, salvo consentimiento expreso de la trabajadora.

Las personas con contratos a tiempo parcial que lo soliciten tendran prioridad en la cobertura de vacantes y puestos de nueva creacion de la organización con mayor porcentaje de jornada.

Si los puestos de de nueva creacion o vacantes no fueran cubiertos por el personal fijo a tiempo completo de plantilla, o por su modificacion se produjeran otros, tendra preferencia el perssonal a tiempo parcial o con contrato temporal, todos ellos si reunen idioneidad para el puesto.

 

 Berdintasun planak 

Obligacion de negociar los planes de Igualdad con la RLT. En caso de no acuerdo, la comision negociadora debera acudir a los procedimientos y organos de mediacion autonoma de conflictos, previa intenvencion de la comision paritaria del Convenio Colectivo.

 

 Borondatezko eszedentzia 

La persona trabajadora excedente, con mas de 10 años de antigüedad en la entidad, tendra derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los dos primeros años.

 

 Emakumeen kontrako indarkeria 

La empresa desarrollará junto con la representación sindical un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y que recogerá también el acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género específico para toda la plantilla, garantizará los canales de denuncia que fije el protocolo y el tratamiento confidencial de las mismas.

 

 Sexu jazarpena 

Las partes firmantes nos manifestamos en contra del acoso sexual y por razón de sexo y comportamientos de carácter sexual contrarios a la dignidad de las personas y en contra de su voluntad, sean éstos físicos, verbales o no verbales.

La empresa se compromete a acordar y elaborar con la RLT un protocolo frente al acoso sexual en el plazo de 6 meses a la firma del presente convenio.

 

 Euskara 

Se pondrá en marcha un plan de normalización lingüística con el objetivo de llevar a cabo un proceso de normalización regulado, progresivo y completo. Para ello, se elaborará un primer diagnóstico respondiendo a los puntos que en el mismo se detallan para iniciar el diseño del plan.

 

 Sexu-generoen aniztasuna 

Las partes acuerdan utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en los convenios, especialmente en lo referido a clasificación profesional.

 

Bizkaiko Esku-hartze Sozialaren hitzarmenaren aurreakordioa. Borrokak merezi izan du!

2 urte eta erdiko borrokaren ondoren, 32 negoziazio-mahai, batzarrak, mobilizazioak, bilera amaigabeak, 8 greba egun eta buruko min bat baino Irakurri

8. greba eguna Bizkaiako esku-hartze sozialeko langileentzat

Gaur hasi dugu esku-hartze sozialeko sektorearen 8. greba eguna. Horretarako, kide batzuek egindako 24 orduko itxialdiari amaiera eman diogu, eta Irakurri

Bizkaiko esku-hartze soziala: Gizardatzi seriotasuna eta negoziatzeko borondatea eskatzen diogu

Oso positiboki baloratzen ditugu baraualdiko hiru egunak eta gaurko greba eguna, eta Gizardatzi seriotasuna eta negoziatzeko borondatea eskatzen diogu Bizkaiko Irakurri

3 barau-egun eta greba-egun 1 Bizkaiko esku-hartze sozialaren sektorean

Gaur hiru eguneko baraualdia hasi da Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean, eta apirilaren 17an greba-eguna deitu dugu Bizkaiko esku-hartze sozialeko sektore Irakurri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9