Otsailaren 10ean ESK-k bere Batzorde Nazionalean jarrera sindikal bat onartu zuen administrazio, erakunde eta enpresa publikoetan aldi baterako kontratazioaren gehiegikeriaren aurrean.

 

 

ESK titulartasun publikoko zerbitzuak eta sektoreak indartzearen alde dago. Hori dela eta, beharrezkotzat jotzen du intetinitate gisa betetzen diren egiturazko lanpostu guztiak sendotzea.

ESKk, ekimen propioen bidez, hala nola administrazioarekiko auzien epaitegietan finkotasun-erreklamazioak aurkeztuz, edo beste erakunde batzuen ekimenen bidez, parte hartuko du edo atxiki-ko da kontratazioaren gehiegikeria bide judizialetatik zein legegileetatik konpontzeko eska-tzen duten sindikatu eta mugimendu guztiekin.

ESKk uste du egungo egoerari irtenbidea ahalik eta erakunde sindikal eta interinoen kolektibo gehien bilduko dituzten mobilizazio zabal eta masiboen bidetik etorriko dela. Bide ho-rretatik lortuko dugu, bai EAEn, bai Nafarroan, gaur egun administrazio, erakunde eta enpresa publikoetan gertatzen den aldi baterako kontratazioaren gehiegikeriari aurre egiteko neurriak ezartzea ekarriko duen borondate politikoa baldintzatzea.

ESKn argi daukagu aldi baterako kontratazioaren erabileraren iruzurraren ondorioak administrazio, erakunde eta enpresa publikoei dagozkiela eta, inolaz ere, ezin dietela kalterik eragin egoera horre-tan dauden langileei.

 

Proposatzen ditugun neurriak

Kontratazioan iruzurra jasaten duten behin-behineko plantillen egoera erregularizatzeko modu zehatzari dagokionez, ESK-k honako neurri hauen alde egiten du:

 1. Lehenengo neurri gisa, eskatu behar da administrazioek, eragile sindikalekin batera, Giza Baliabideen Plan bat egin dezaten, enplegu publikoaren egitura beren eremuan aztertzeko:

  • Langile-kopurua
  • Kontratu-harremana
  • Behin-behinekotasunaren kasuan, kategoriaz kategoria behin-behinekotasun tasen azterketa, kate-goriako lanpostu desberdinen iraupena, bai eta kategoria bakoitzeko generoaren araberako osaket ere.
  • Bete beharreko gutxieneko beharrak.
  • Etorkizuneko beharren aurreikuspena.
  • Etab.

 2. Bigarren neurri gisa, ESKk planteatzen duen lege-iruzurreko behin-behineko plantillak erregularizatzeko modua honako hau da:

  • 3 urtetik beherako iraupena duten eta egiturakotzat jotzen diren lanpostuak lehiaketa-oposizio bidez beteko dira, presaz eta betiere hiru urteko epea bete baino lehen.

  • Salbuespen gisa, eta behin bakarrik, euskal administrazio publikoek egonkortu egin behar dituzte egitura-lanak egiten 3 urte baino gehiago daramaten eta beren lanpostua enplegu publikora iristeko prozedurak errespetatuz eskuratu duten langileak, haien behin-behinekotasuna lege-iruzurra baita.

   3 eta 4 urte bitarteko iraupena dutenak Hautaketa-prozesu Laburtu baten bidez bete behar dira (merezimendu-lehiaketa, proba praktikoak, langile jakin batzuei mugatutako lehiaketak, etab.); izan ere, administrazioek bi urte baino gehiagoz aurrera daramatzaten "aldi baterako proiek-tuak" deiturikoen atzean, eta administrazio horri atxikitako langileek garatzen ez dituztenak, egitu-raz bete behar diren egiturazko postu ezkutuak daude. ESKren iritziz, hirugarren eta laugarren ur-teen artean egiaztatzen da egitura izaera.

   4 urtetik gorako iraupena dutenak langile publiko finko bihurtu behar dira, beren ohiko lanpostuan jarraitzeko eskubidea izango dute, eta karrerako gainerako funtzionarioentzat indarrean dagoen egonkortasun eta mugiezintasun-araubide berari lotuta egongo dira.

   Langile horiek eskubidea izango dute gaur egun betetzen ari diren lanpostuan jarraitzeko, edo, hori ezinezkoa bada, kidego berari dagozkion zereginak betetzen jarraitzeko, bere zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde enplegatzaile berdinean, eskubide berberekin eta langile finko konparagarrientzat indarrean dagoen egonkortasun eta mugiezintasun-araubide berari lotuta, karrerako funtzionarioei lehia-prozeduren ondorioz dagozkien lehentasun edo lehenespena inolaz ere urratu gabe.

 3. Abusu-egoeran dauden behin-behineko langileak egonkortu ondoren, hurrengo EPEetarako zein plaza dauden eskuragarri argituko da, eta arazoa auzitara eramatea saihestuko da.

 4. Une horretatik aurrera, administrazioak behartuta egongo dira bi urterik behin enplegu publikoaren eskaintzak egitera, ESKren apustua baita herritarrek enplegu publikoa berdinta-sun-lehiaketen bidez lortzea. Konponbide honekin, zuzentaraua eta EBk euskal sektore publikoaren behin-behinekotasuna plantillaren% 8ra murrizteko ezartzen duen eskakizuna berehala beteko litza-teke; gainera, barne-ordenamendu juridikoarekin bat etorriko litzateke.

  Horretarako, beharrezkoa da, halaber, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak ez onartzea Madriletik ezartzen diren birjartze-tasak. Azken gai hori EPOE aldatzearen edo estatutu propio bat negoziatzearen mende dago. ESKk, eremu batean edo bestean, birjarpen-tasak kentzearen aldeko apustua egiten du.

 5. Administrazioek aldi baterako kontratuak amaitutzat jotzen dituztenean lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko kalte-ordaina ezartzea.  Horrela kontratazioan behin-behinekotasunaz abusatzeak zigor eraginkorrak izango dituela ziurtatzen da.

 6. Erantzukizun administratibo eta penalak ezartzea behin-behinekotasunaz abusatzeko egoera horiek sortu dituzten administrazio publikoei.


Azkenik, mobilizazioen planteamenduei dagokienez, ESK gainerako erakunde sindikal eta langile in-terinoen kolektiboekin gutxieneko akordioak lortzen saiatuko da  baldin eta horien helburua bada egiturazko direnak eta behin-behinekotasunez estaliak izan diren lanpostuen kontsolidazioa  eta adminis-trazioan aldi baterako kontratazioaren abusuarekin amaitzea. Mobilizazioa hauetan ESKk bere diskurtso propioa mantenduko du baita 2021ko otsailaren 10ean Batzorde Nazionalean onartutako ESKren jarrera sindikalean adostutako puntuak garatzeko atal sindikalei autonomia eman ere.

 

Artikulua PDFn

 

 

De Miguel kasua: enpresa publikoak eta klientelismoa Euskadin

Alfredo de Miguelen kasua porrot sistemiko baten froga da. Beste funtzionamendu mota bat eskatzen dugu euskal enpresa eta fundazio publikoetan. Irakurri

Garraio sanitarioak lan-baldintzak eta kalitatezko zerbitzua bermatu behar ditu

Euskal osasun-garraioa kudeaketa publikokoa izatea eskatzen dugu; bitartean, plantillen lan-eskubideak eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eskatzen diogu Osakidetzari. Irakurri

Lasarte-Oriako Udalaren Garbikutza-kontrataren aurkako epai berria

Laugarren epai batek garbitzaileen alde egiten du eta Cleaquali kontratari kritika egiten dio, lanorduak murrizten dituelako eta lan-karga handitzen duelako, Irakurri

Basurtuko bihotzeko kirurgia ez itxi!

ESK sindikatuak, nola ez, bat egin du Basurtuko bihotz-kirurgiako zerbitzua Gurutzetako Ospitalean sartzearen aurkako mobilizazioarekin. Irakurri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27