Dagoeneko erretiratuta dauden langileek 1967ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 13ra bitarteko epeetan mutualitateei egindako kotizazioen kontura jasotzen ari garen kontsulten aurrean, jakinarazten dizuegu zer izapide egin behar den

"Adierazitako epean lan-mutualitateetan ekarpena/kotizazioa egin duten pertsona guztiek eskubidea dute Ogasunari aurreko lau urteetako aitorpenetan (2019tik 2022ra) ekarpenean dagokion murrizketa erreklamatzeko."


Dagoeneko erretiratuta dauden langileek 1967ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 13ra bitarteko epeetan mutualitateei egindako kotizazioen kontura jasotzen ari garen kontsulten aurrean, jakinarazten dizuegu zer izapide egin behar den Ogasunak aitorpenak berrikusi ditzan % 100ean tributatu behar ez zuen prestazioaren zatian, Auzitegi Gorenak horri buruz 2023ko otsailean eta maiatzean emandako epaietatik ondorioztatzen den bezala.

Auzitegi Gorenaren arabera, "1967ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 31ra arte Bankuen Lan Mutualitateari egindako ekarpenak/kotizazioak, edozein dela ere haien izaera juridikoa, ezin izan ziren PFEZren zerga-oinarrian kendu, une bakoitzean indarrean dagoen legediaren arabera; beraz, bidezkoa da azaroaren 28ko 35/2006 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorra aplikatzea Gizarte Segurantzatik jasotako erretiroagatiko pentsio publikoari, eta jasotako erretiroagatiko edo baliaezintasunagatiko prestazioen zenbatekoaren % 75 sartu behar da zergaren zerga-oinarrian".

Hau da, adierazitako epean lan-mutualitateetan ekarpena/kotizazioa egin duten pertsona guztiek eskubidea dute Ogasunari aurreko lau urteetako aitorpenetan (2019tik 2022ra) ekarpenean dagokion murrizketa erreklamatzeko.

Horretarako, mutualitaterako ekarpenen aldia kalkulatu behar da, eta aldi horri dagokion pentsioaren ehunekoa lortu. Jarraian, epe osoan egindako ekarpen baten adibide bat jarriko dizuegu.

ADIBIDEA: Langile batek kopuru bat eman dio mutualitate bati 1967 eta 1978 urteen artean, eta orain 20.000 euroko pentsioa du urtean. Pentsioaren zein zati dagokion aldi horri kalkulatu behar da. 40 urtez lan egin badu eta hamaika urtez mutualitate batean kotizatu badu (1967ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 31ra), esan nahi du egungo pentsioaren % 27.5 mutualitate horri egindako ekarpenetatik datorrela. Hau da, 20.000 eurotik 5.500 euro aldi horri dagozkion ekarpenenak dira. Beraz, 5.500 euro horien gainean % 25 ken dezake (1375 euro); beraz, bere zerga-oinarrian 18.625 euro baino ez lituzke aitortu beharko, 20.000 euroen ordez.

ERREKLAMATZEKO IZAPIDEA

1.- Lan-bizitza eskatzea. Mutualitateei ekarpenak egiteko aldia egiaztatzea. (Prozedurarik errazena eta azkarrena GSINren webgunearen bidez izaten da). Datu hori agertzen ez bada, komenigarria litzateke 1967/1978 aldian mutualitatera ekarritako zenbatekoen ziurtagiri bat edo antzeko bat eskatzea enpresari, edo, halakorik ezean, enpresan izandako antzinatasun-ziurtagiria, enpresan sartu zen data eta lan-harreman profesionala amaitu zen data adierazita.

2.- Ogasunean hitzordua eskatzea. Zuzenketa-idazkia aurkeztea eta adierazten diguten inprimakia testu honekin betetzea:

"2019., 2020., 2021. eta 2022. aldiei dagozkien Errenta Aitorpenak zuzentzeko eskatzen dut, Auzitegi Gorenaren 2023.02.28ko 255/23 epaian oinarrituta. Epai horren arabera, 1979-01-01a baino lehen Lan Mutualitateei egindako kotizazioei dagokien pentsioaren zatia % 25eko kenkariaren xede izan behar da PFEZaren zerga-oinarrian"

OHARRA:

- Erreklamazio hori aldi horretan edo lehenago MUTUALITATEREN batean kotizatu zutenek bakarrik egin dezakete, eta litekeena da azken lau ekitaldietako PFEZ aitorpenen kopia eskatzea.

- Adierazi behar da, halaber, erreklamazioa aurkezteko eta erreklamatzeko aukera ez galtzeko epea 2019tik 2024ko ekainera artekoa izango litzatekeela.

 

Euskalfibra, ikuskaritzak zigortuta.

Gaur albiste ona jaso dugu telekomunikazioen sektorean: EUSKALFIBRA enpresa zigortu du Bizkaiko lan-ikuskaritzak. Denbora luzea ematen genuen ohiko modus operandi Irakurri

MOVISTAR eta bere Kontratak hitzen gaituzte!

Joan den uztailaren 14an jaso genuen Comficako kontratako lankide batek Ourensen izan zuen lan-istripu larriaren berri. Bi egun geroago, istripua Irakurri

Azpikontratazioak prekarizatu, diskriminatu eta hil egiten du. Stop AZPIKONTRATAZIOARI

Azpikontratazioa oso zeregin espezializatuak kanporatzeko modu gisa hasi zen, baina pitzadura hori gero eta handiagoa izan zen, eta, legedi argirik Irakurri

Batasun sindikalaren salbuespena metalgintzako greban

Bizkaiko metaleko greban hamargarren mobilizazio eguna amaitu berri dela, ezin dugu borroka honetan euskal sindikatuen erabateko batasuna nabarmendu gabe hasi. Irakurri
  • 1
  • 2
  • 3