Comfica Bizkaian klasiko bat berreskuratu dugu! Enpresa-batzordeari ez jakinaraztea Langileen Estatutuan eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean ezarritako lan-araudiak Langileen Estatutuaren 64. eta 42.4 artikuluetan eskatzen dituen alderdiak.

Esaera bihurtu da zerbait ezkutatzen duzunean eskuak zikinak dituzulako dela, eta hori da Comfica Bizkaiako enpresa-batzordeak beste behin bizi eta pairatu duena.