Orangek eta Vodafonek Circet enpresa azpikontratatzen dute lineak instalatzeko eta mantentzeko. Beren plantillarekin legezko gutxienekoak ere betetzen ez dituen enpresa bat aukeratu dute.


HITZARMENA BETETZEA¡¡ ATZERA EGITEA KALERATZEA¡¡

Circet multinazional bat da, eta bere langileekin duen hitzarmen kolektiboa ere ez du betetzen: 12-14 orduko lanaldiak, LGSa gainditzen ez duten soldatak, prekarioko kontratuak, justifikaziorik gabeko soldatan deskontuak, gizarte-segurantzari iruzur egitea, prebentzio-legea ez betetzea, lan-egutegirik gabe.

Circet langileak jazartzen, erreprimitzen eta kaleratzen dituen enpresa bat da, antolatzen saiatzeagatik, sindikatu batean afiliatzeagatik edo haien eskubideak eskatzeagatik. Hori izan da lankide baten kasua, Oscar, kaleratua izan dena eta enpresak berriz onartzeari uko egin diona.

CIrcet da hitzarmena ez betetzearen, esplotazio hutseko lan-baldintzak ezartzearen eta jazarpen sindikalagatiko kaleratzearen erantzule zuzena, baina Orange eta Vodafone dira hitzarmena baimentzearen eta lan-baldintzekin enpresa pirata bat azpikontratatzearen arduradunak.

Orange eta Vodafoneren esku dago gatazka hau amaitzea eta Circeti hitzarmena bete dezala eta kaleratua berriro onar dezala eskatzea.

BORROKA DA BIDE BAKARRA