Dakizuenez, Estatu mailan faseka deseskalatzeko protokolo bat ezarri da, Telefonicako plantilla zentraletako eguneroko jardueran pixkanaka sartzeko. Bertan, hainbat neurri ezartzen dira pixkanaka lau fasetan berriro sartzeko, gertaeren bilakaeraren arabera, estatu mailako agintariek ezarritako planaren irudi eta antzera.

Gogora dezagun deseskalatzeko plan horiek, bai Telefonicakoak bai kanpokoak, alarma-egoera kentzearen mende daudela, presentzia fisikoa behar duten jarduerak pixkanaka gehitzeko.

Bada, ESK-n beharrezkotzat jo dugu protokolo horien ezarpenaren gaineko kontrol probintziala ezartzea, lurralde guztietan errealitateak ez baitira zertan berdinak izan, eta horiek ezartzeko abiadura errealitate horien mende gera baitaiteke.

Ildo horretan, ESK-k hainbat ekimen aurkeztu ditugu enpresa-batzordeetan, deseskalatze-protokoloaren kontrola eta kudeaketa probintzia-batzordeek egin dezaten, eta, hedaduraz, prebentzio-delegatuek.

Asteko jarraipen-batzorde bat ezartzea eskatzen genuen, enpresak eta langileen ordezkariek osatua, deseskalatzeko protokoloan ezarritako faseekin zerikusia duen guztia tokian-tokian kudeatu ahal izateko. Ikusten genuen beharrezkoa zela probintziako jarraipen-batzorde hori, plantilla arian-arian txertatzeari buruzko datuen zehaztasuna ezagutzeko, bai eta horretarako nahitaez beharrezkoak diren segurtasun-neurriak betetzen diren jakiteko ere.

Zoritxarrez, eskaera hori, ESK-k ordezkaritza dugun Enpresa Batzorde guztiek aho batez onartua, atzera bota du enpresak, Estatu mailan ordezkagaitasun handiena duten sindikatuak bertan direla Jarraipen Batzorde bat dagoela argudiatuta.

ESK-k Laneko Ikuskatzailetzaren aurrean salatuko dugu ezinezkoa dela prebentzioaren arloan gure legezko ordezkaritzaren eginkizunak betetzea.

ESKri enpresaren jarrera arduragabea iruditzen zaigu. Probintzietako langileen legezko ordezkariek lantokietara pixkanaka itzultzeko kudeaketan parte hartzeari uko egitea letra larriz jositako kontua da, eta prebentzio-delegatuek ezin dute beren lana egin.

Amaitzeko, CCOOk eta UGTk prozesu honetan izan duten jarrera ere kritikagarria da; izan ere, beste behin ere harreman-esparru erabat zentralizatua hartu dute gai honetan, enpresari eskatu gabe, nahi bezala, probintzia-batzordeek tokiko protokoloaren kudeaketan parte har dezaten, eta egia bada ere toki-mailan probintzia-batzorde horien sorrera babesten ari direla, errealitatean ez da horrelakorik gertatzen. Ikusi dugu interes gutxienekoa dela beren ordezkariei

#bizitzaerdigunean