Webgunea berritzen

Gure webgunea berritzen ari gara. Hurrengo asteetan amaituta izango dugu.

Udalek erroldatzeko betebeharra dute, eta udalerri bakoitzean bizi diren pertsonek erroldatzeko eskubidea eta betebeharra dute. Guztion interesa eta zeregina da hori betetzea.

 

ERROLDARIK GABE IZATERIK EZ!!!
¡SOY TU VECINA/O, PERO SIN PADRÓN NO EXISTO!
PRENTSAURREKOA ETA MANIFESTUAREN AURKEZPENA

Bizkaiko gizarte osoari, gizarte-mugimendu guztiei, talde politikoei eta sindikalei, GKEei,hirugarren sektoreko elkarteei, erakunde rlijiosoei, eta pertsona guztientzako eskubide guztien defentsa baloratzen duen pertsona orori.

Udalek erroldatzeko betebeharra dute, eta udalerri bakoitzean bizi diren pertsonek erroldatzeko eskubidea eta betebeharra dute. Guztion interesa eta zeregina da hori betetzea. Etxerik gabeko eta bizitegi-bazterketan dauden pertsonen tipologiaren barruan, Etxerik Gabeko Pertsonekin Lan egiten duten Erakunde Nazionalen Europako Federazioak (FEANTSA) prestatua, legezko titulurik gabeko etxebizitza batean bizi diren pertsonen kasua jasotzen da (senideekin edo lagunekin, nahi gabe edo errentamendu-kontraturik gabe bizi direnak).

Bizkaian egoera horretan bizi diren pertsona gehienak ezin dira erroldatu, eta administrazioarentzat ez dira existitzen. Baina izan, badira. Gure auzo eta herrietan bizi dira.

Zergatik da beharrezkoa erroldatzea?

 Errolda ez da paper bat bakarrik, eskubide asko eskuratzeko sarrera-atea baizik. Erroldarik gabe, zaila edo ezinezkoa da osasunerako sarbidea (osasun-txartela, erreferentziako anbulatorioa);
 adingabeen oinarrizko hezkuntzarako sarbidea (ikastetxearen esleipena) eta Lanbideren prestakuntza ofizialetarako eta ikastaroetarako sarbidea;
 oinarrizko gizarte-prestazioak eskuratzea;
 hiru urteko sustraitzearen ondoren egoitza-baimena lortzea, administrazio-irregulartasuneko egoerari amaiera emango diona;
 boto-eskubidea erabiltzea, hala badagokio; ezkontzea edo izatezko bikotea eratzea, eta abar. Zergatik ezin dira erroldatu pertsona asko?

Badakigu pertsona askorentzat zaila edo ezinezkoa ere badela errolda lortzea:

 etxebizitza batean elkartasunagatik, ahaidetasunagatik edo adiskidetasunagatik bizi diren pertsonak, erroldatzen ez direnak azpierrentamendu-kontratuak debekatzen duelako eta errolda beste etxe batean ordaindu behar dutelako;
 edo etxeko langileak eta barne-zaintzako langileak direlako eta familiek ez dietelako erroldatzeko eskubidea onartzen;
 kide bat DSBEa jasotzen ari den etxe batean bizi diren pertsonak, eta beste pertsona erroldatzean kide horren diru-sarrerak murriztuko diren beldur direnak;
 alokairuan bizi diren pertsonak, edozein arrazoi dela eta, jabeak erroldatzea galarazten dienak;
 indarrean dagoen pasaporterik gabeko pertsonak; eta abar. Badakigu horrek abusu handiak eragiten dizkiela pertsona horietako askori; izan ere, benetako saleroste horren bidez, plus bat kobratzen da erroldatzeko eskubidea duen gela bat alokatzeagatik, eta 150 euro hilean logelarik gabeko erroldatzeagatik soilik (Bilbon kopuru hori handiagoa ere izan daiteke).

Era berean, legez kanpoko diskriminazioen sare bat dago, arrazoi arrazistengatik, non jabe asko eta higiezinen agentzia batzuk erortzen diren, pisuak alokatzeko eragozpen gehiegi jarriz eta erroldarik gabeko pisu eta logelen alokairua proposatuz.

Egoera jasanezina da!

Irtenbide bat aurkitu behar da. Hala ere, badakigu udal batzuek antzeko kasuetan erroldatzea errazten duten esperientziak eta araudiak dituztela. Bartzelonan, adibidez, Udalak bizilekuari buruzko txosten bat egiten du udalerrian, pertsona etxebizitza berean etengabe bizi ez denean eta helbideari buruzko inolako dokumentaziorik egiaztatu ezin duenean. Txosten horrekin erroldatze soziala egiten da Udaleko Gizarte Zerbitzuen Zentro bateko helbide batean.

Bizkaia osoan gauza bera egitea nahi dugu; ez bakarrik udal gutxi batzuek egitea, gainerakoek, aldiz, muzin egiten dioten bitartean edo, are gehiago, hala egiten duten udaletara joatea iradokitzen duten bitartean. Udal guztiei eta Euskadiko Udalen Elkarteari (EUDEL) eskatzen
diegu protokolo bat abian jar dezatela udalerrian bizi diren pertsona guztien erroldatzea bermatzeko, gaur egun indarrean dauden baldintzengatik erroldatzerik ez badute.

Bat gatoz esatean udalek erroldatzeko duten betebeharra eta pertsona guztiek erroldatzeko duten eskubidea eta betebeharra luzamendurik gabe gauzatu behar direla, ona dela udalerrientzat eta bertan bizi garen pertsona guztientzat.

Zalantzarik gabe, errolda-legeak malgutasuna ahalbidetzen du, eta posible da adostutako irtenbide bat aurkitzea udalen eta elkarte-mugimenduaren artean. Egia handia da "nahi izatea ahal izatea" dela. Ahalik eta laguntza handienekin hasi nahi dugu kanpaina.

Instituzioetan eta herri mailan egingo dugu, inork esan ez dezan:

ERROLDARIK GABE IZATERIK EZ!!!
¡SOY TU VECINA/O, PERO SIN PADRÓN NO EXISTO!
Kanpainarekin bat egin!