Webgunea berritzen

Gure webgunea berritzen ari gara. Hurrengo asteetan amaituta izango dugu.

Argilan-esk, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Federazioarekin (CECU) elkarlanean aritu gara, estatu mailako beste kolektibo eta erakunde batzuekin batera, kalteberatasun-egoeran dauden pertsona askoren energia-pobrezia konponduko duen gizarte-tarifa bat eskatzen duen dokumentu bat egiten.


"Dokumentu honetan, gizarte-tarifa batek izan beharko lituzkeen gutxieneko baldintzak bildu nahi dira, gizarte-bonuaren asistentzialismoaren aurrean erantzuteko tresna bihurtu nahi badugu; izan ere, ikusi dugunez, ez ditu baldintza egokiak betetzen behin betiko konponbideak emateko eta behar duten pertsona guztiei estaldura emateko"


Pobrezia energetikoa konponduko duen tarifa soziala sustatzea helburu bihurtu da, gaur egun. Gizarte-bonua da kolektibo ahulenentzako babes-tresna bakarra, baina frogatu du ez dela eraginkorra, nahiz eta aldaketak jasan dituen.


Honako gabezia hauek ditu:

1.- Ez ditu egoera ahulean dauden biztanleen beharrak betetzen. Gaur egun, 1.253.538 onuradun daude (MLBNren 2022ko uztaileko datuak), eta 3,5 milioi, berriz, gabezia material eta sozial larrian (energia-pobreziaren aurkako Estrategia Nazionalaren datuak).

2.- Energiaren prezioa ez du eraldatzen, ezta aldatzen ere. Prezioen igoerak eragindako krisiaren aurrean, igoera horiek bere gain hartzen ditu, onuradunei deskontuaren ehunekoa handituz.

3.- Ez ditu kontuan hartzen eta ez ditu eraldatzen onuradunaren benetako energia-beharrak, soilik deskontu-ehunekoa eta hobaridun energia-kopurua zehazteko balio duten balioak hartzeko estandarizatzen ditu.

4.- Neurri asistentzialista da, egoerak konpontzeko asmorik gabea, eta fakturan deskontua egiten du, baina onuradunak eskatzen badu bakarrik.

Dokumentu honetan, gizarte-tarifa batek izan beharko lituzkeen gutxieneko baldintzak bildu nahi dira, gizarte-bonuaren asistentzialismoaren aurrean erantzuteko tresna bihurtu nahi badugu; izan ere, ikusi dugunez, ez ditu baldintza egokiak betetzen behin betiko konponbideak emateko eta behar duten pertsona guztiei estaldura emateko.

Horretarako, lantalde bat antolatzen da harremanetan gauden eta pobrezia energetikoaren gaia eta irtenbide posibleak lantzen dituzten gizarte-erakundeen artean. Kolektiboen arteko eztabaiden ondoren, inkesta bat bidaltzea erabaki da, parte-hartzaileen artean jasotako ñabardura eta ekarpen guztiekin. Gizarte-tarifa energia-pobreziari erantzuteko tresna bihurtuko luketen gutxieneko baldintza horiek zeintzuk izango liratekeen modu kolektiboan definitzen lagunduko diguten iritziak biltzea da helburua.
 
* CECUk egindako dokumentutik ateratako testuaren zati bat

Dokumentu osoa deskargatu